Trong quá trình lái xe của tài xế, những sự cố liên quan tới điều hòa của xe có thể xảy ra như: điều hòa ô tô làm lạnh kém, mất nhiều thời gian để làm lạnh hay thậm chí không làm lạnh. Trước