Từ 1/11/2016, một số quy định mới về giao thông chính thức có hiệu lực như xe bán tải được hoạt động như xe con, xử phạt vi phạm vượt đèn vàng hay đi trên làn đường khác không bị coi là vượt phải…