Rửa xe ô tô có thể là một thú vui của các bác tài khi tự tay chăm chút cho “đứa con cưng” và cũng có thể là một hoạt động chung hấp dẫn giữa cha và con trai, con gái. Chúng tôi gửi