Hiện nay, ô tô là phương tiện giao thông có kích thước lớn và nếu lưu thông không đúng thì có thể gây tai nạn với hậu quả nặng nề. Dưới đây là một số vi phạm và mức xử phạt với ô tô