Đây là câu hỏi mà rất nhiều học viên khi quyết định học bằng lái xe quan tâm. Vậy theo quy định thì bằng lái xe B2 được lái các loại xe nào? Bằng lái xe B2 thường dành cho các lái xe chạy