Hiện nay nhu cầu sử dụng các phương tiện đi lại của người dân ngày càng cao do đó các trung tâm dạy học bằng lái các loại xe cũng thế mà phát triển không ngừng. Với nhiều loại phương tiện giao thông khác